Original Article

Ocular Findings and Multimodal Imaging Characteristics of Retinitis Pigmentosa Patients
  • Semra Tiryaki Demir
  • Dilek Güven
  • Hakan Kaçar
  • Saniye Üke Uzun
  • Murat Karapapak
Hamidiye Med J 2021; 2: 6-12 DOI: 10.4274/hamidiyemedj.galenos.2021.46855
Ocular and Imaging Findings in Bardet-Biedl Syndrome with Advanced Stage Retinal Dystrophy
  • Semra Tiryaki Demir
  • Saniye Üke Uzun
  • Sümeyra Keleş Yeşiltaş
  • İbrahim Çağrı Türker
  • Dilek Güven
Hamidiye Med J 2023; 4: 56-62 DOI: 10.4274/hamidiyemedj.galenos.2023.19970